قابلیت اتصال به سامانه و سایت شما

قابلیت اتصال به سامانه و سایت شما

فواید ربات تلگرام

ربات تلگرام طراحی شده توسط ما هم میتواند جدا کار کرده و یا میتواند به سامانه و سایت شما متصل شده و اطلاعات را از همانجا بگیرد

فروشگاه دارید؟

سایت پشتیبانی دارید؟

سایت معرفی و یا CRM دارید؟

ربات به همه موارد ذکر شده بالا میتواند متصل شود و اطلاعات را از همانجا به کاربر نشان دهد تا نیاز به درج دوباره مطالب و یا محصولات نداشته باشید

  • به فروشگاه شما وصل شده و محصولات را از همان جا نشان میدهد  با موجودی انبار
  • به سامانه شما وصل شده و سوالاتی که کاربر پرسیده را از سامانه شما خوانده و یا در سامانه شما ثبت میکند
  • اطلاعات کاربرانی که با رباط کار میکنند را در سیستم پیامک شما و یا سامانه شما ذخیره میکند
  • به اخبار سایت شما وصل شده و اخبار را به تلگرام کاربران خودکار میفرستد

همچنین از ربات تلگرام میتوانید برای رویداد ها و رخداد های شرکت خود و کارمندان خود استفاده کنید

و یا حتی به عنوان خبرنامه برای ارسال محصولات جدید خود بر روی گوشی مشتریان

ما هیچگونه محدودیتی در ساخت ربات تلگرام نداشتههرکاری که شما نیاز داشته باشید مانند یک سایت و سامانه برای شما طراحی میکنیم